x

DESTEK  MİKTARI VE DESTEK ORANI

 

500.000 Avro ‘ya Kadar
%50-70  oranında hibe
1
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
3.000.000 Avro ‘ya Kadar
%50 oranında hibe
1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
500.000 Avro ‘ya Kadar
%55-65 oranında hibe
1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
3 Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri
4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
6 Makine Parkları
7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 

Benzer Konular